Lay out

Grid
Aan de basis van de layout ligt een grid die voorkomt uit de verhoudingen van het logo.

Een blokje heeft een verhouding van 5,5:6.

Opbouw grid A4 en A5 staand of liggend
Het grid is opgebouwd uit horizontale en verticale lijnen die vertrekken vanuit de linkerbovenhoek. De horizontale lijnen hebben een onderlinge afstand van 5,5 mm. De vertikale lijnen hebben een onderlinge afstand van 6 mm (zowel rechts als onder kan het laatste blokje worden afgesneden).

Grotere afmetingen
Wanneer het formaat groter is dan A4, wordt met een verhouding van 5,5:6 gerekend.

Vlakverdeling
Horizontaal wordt het document in 3 vlakken gedeeld en vervolgens van onder naar boven aangepast aan het grid. Vertikaal wordt het document in 2 vlakken gedeeld.

Plaatsing titelteksten
Typografie staat altijd in een wit blok dat qua grootte afhankelijk is van de lengte van de tekst en de hoeveelheid regels. Liefst niet meer dan 3 regels. De positie van dit tekstblok begint links en staat op 1/3 van de pagina óf 2/3 van de pagina. Rondom de tekst is een ruimte van één blokje van het stramien.