Logo Gemeente Geertruidenberg

Het is belangrijk dat de gemeente herkenbaar is in al haar uitingen. Het logo is hierin een belangrijk onderdeel. Het nieuwe logo symboliseert de verbondenheid tussen de drie kernen en de rivier verbindt ons.

De vloeiende lijn van de cirkels staat symbool voor het stromen van de Donge door onze gemeente. Bij de bovenste cirkel kan het water rondstromen. De onderste cirkels zijn open en symboliseren de openheid en transparantie van de gemeente. Bovendien vindt het water in de rivier altijd wel weer een weg, ook als de cirkels onderbroken zijn.

Het logo staat symbool voor Geertruidenberg als toekomstbestendige en vraaggerichte gemeente. Als de weg verandert, veranderen wij mee. Het water en de energie stromen door naar nieuwe richtingen. De oranje kleur van de G staat symbool voor de historische relatie van Geertruidenberg met het koningshuis.

Spelregels
Als hoofdregel geldt de combinatie van beeldmerk en woordmerk. Soms is het niet mogelijk of wenselijk de combinatie van beeldmerk en woordmerk te gebruiken. In dergelijke gevallen is het gebruik van alleen het beeldmerk toegestaan.

Logogebruik door derden
Om kwaliteit te waarborgen mag het logo van de gemeente Geertruidenberg niet aan derden worden verstrekt. De gemeente Geertruidenberg heeft auteurs- en merkrechten op het logo. Gebruik door derden mag alleen na toestemming. Binnen de gemeente wordt deze toestemming geregeld door de afdeling communicatie.

Toepassing
– Op een witte achtergrond wordt gebruik gemaakt van het Geertruidenberg logo oranje met zwart.
– Op een donkere achtergrond wordt gebruik gemaakt van het Geertruidenberg logo diapositief of oranje met diapositief.
– Indien kleur niet mogelijk is, kan het logo worden gedrukt in zwart-wit.

Basislogo

Varianten