Toegankelijkheidsverklaring

De gemeente Geertruidenberg wil graag dat iedereen toegang heeft tot onze informatie. Daarom doen wij er alles aan om te voldoen aan de toegankelijkheidseisen van Digitoegankelijk.nl op niveau AA. Voldoen aan deze eisen maakt onze website gebruiksvriendelijker en beter toegankelijk voor verschillende doelgroepen.

Deze verklaring is opgesteld op 30 november 2020 en geldt voor www.huisstijlgeertruidenberg.nl.

Toegankelijkheidsproblemen

 • Links zijn alleen met kleur aangeduid
 • Geen optie om herhaalde content over te slaan
 • Sommige afbeeldingen hebben geen alternatieve tekst, maar zijn niet decoratief.
 • Het kleurcontrast is niet voldoende.
 • Niet alle afbeeldingen zijn vrij van tekst.
 • De technische omschrijving in de HTML-code klopt niet overal.

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Aanpassingen die geen technische kennis vereisen worden in 2020 opgelost.
 • Monitoring. Periodiek monitoren wij onze website met behulp van Siteimprove. Gevonden knelpunten worden opgelost.
 • Interne controle vóór publicatie. Onze redactie toetst vóór publicatie van berichten op toegankelijkheid. Ook worden periodiek tussentijdse controles uitgevoerd op de content.
 • PDF-bestanden. Wij streven ernaar om het aantal pdf-bestanden op onze website zo beperkt mogelijk te houden.

Verbeteracties

 • Software. Onze redacteuren gaan speciale software gebruiken om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
 • Training redacteuren. Onze redacteuren volgden een training over toegankelijkheid.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u een toegankelijkheidsprobleem met onze website ervaren of heeft u geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons weten via communicatie@geertruidenberg.nl.

Vermelding Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Op dit moment is de vermelding in het register van toegankelijkheidsverklaringen nog niet afgerond voor de gemeente Geertruidenberg. Het is de bedoeling dat dit november/december 2020 is gebeurd.

Meer informatie

Op www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.