Digitale middelen

De digitale middelen die de gemeente gebruikt zijn de website, powerpointpresentaties, digitale nieuwbrieven en meer. Onderstaand vind je voorbeelden van digitale uitingen. Deze kan je gebruiken als voorbeeld of ter inspiratie voor het maken van nieuwe communicatiemiddelen.

Powerpoint

Digitale Nieuwsbrief

Algemene nieuwsbrief

Nieuwsbrief Dombosch Werkt!